مرکز همایش های سالن یار

  • مرکز همایشهای VIP سالن یار
  • مرکز همایشهای VIP سالن یار
  • مرکز همایشهای VIP سالن یار

توضیحات:

توضیحات:
مرکز همایشهای VIP سالن یار
تهران بزرگراه کردستان شمال
تا 170 نفر ظرفیت
پارکینگ 
سالن پذیرایی
قابلیت اسکان مهمانان

 

اطلاعات تماس:

اطلاعات تماس

موقعیت جغرافیایی

مرکز همایش های سالن یار

Contact

مرکز همایش های سالن یار
  • By SALONYAR.COM
  • Email: nezamibook@yahoo.com

Events

مرکز همایش های سالن یار
No پیشنهادات ویژه Found

Ratings

مرکز همایش های سالن یار

رتبه دهی به خدمات

0

0 Total
سالن یار خود را
خدمات
0.0%
محل و دسترسی
0.0%
کیفیت خدمات
0.0%
مناسب بودن قیمت
0.0%