فرصت

فرصت
ژانویه 02 2017

فرصت

سالن یار

دوهفته نامه راز- سعید گل محمدی: نوجوانی بود که هر روز صبح زود به دیدن استادش می‌آمد و با اشتیاق و اخلاص از محضر او استفاده می‌کرد. یک روز استاد به نوجوان گفت: «چه چیز هر روز صبح زود تو را به اینجا می‌آورد. درحالی‌که دیگران در بستر خود خوابیده‌اند؟ تو بسیار نوجوان هستی، چرا خواب را برخود حرام می‌کنی؟»

نوجوان در پاسخ گفت: «قربان، یک روز مادرم از من خواست در آتش هیزم بریزم. وقتی این کار را کردم، متوجه شدم ترکه‌های کوچک‌تر و نازک‌تر زودتر از هیزم‌های کلفت و پیر می‌سوزند. آن‌گاه به خودم گفتم درست است که من نوجوانی بیش نیستم، اما چه کسی می‌داند که مرگ زودتر به سراغ من نخواهد آمد؟ پس نباید عمرم را در خواب بگذرانم و حتی در نوجوانی، بايد بیدار باشم. این افکار مرا هر روز صبح زود به دیدار شما می‌آورد.»

نکته: فرصت‌ها موقعیت‌های مناسبی هستند که در شرایط مختلف زمانی و مکانی، زمینه‌ي انجام راحت یک کار خوب و صالح را برای شخص فراهم می‌سازند. انسان باید از این موقعیت‌ها به بهترین نحو بهره‌برداری کند. این خیال که فرصت همیشه وجود خواهد داشت، خیالی باطل و از وسوسه‌هایی است که می‌کوشد با فریب انسان، او را از بهره‌برداری صحیح و مطلوب از فرصت غافل کند.

جان راجر می‌گوید:

«فرصت نیز مانند اکسیژن هوا، به فراوانی در دسترس همه است. عقیده‌ی اشتباه این است که: بخت، فقط یک بار درخانه را می‌زند. ما باید دریابیم آنچه با ما تصادف کرده است، فرصت بوده، نه اتوبوس!»

حضرت علی (ع) نیز فرموده است:

«ضایع‌کردن فرصت باعث اندوه و غم خواهد شد.»

 و در جای دیگری می‌فرماید:

«فرصت به سرعت از دست می‌رود و بسیار دیر به‌دست می‌آید.»

فرزانه‌ای ژرف‌نگر در تأیید سخن علی (ع) می‌گوید:

«روي فرصت‌ها، مهری نيست که بیانگر ارزش‌شان باشد!»

نگارنده نیز بر این باور است که:

«مهیج‌ترین وقایع موفقیت را، مردمی خلق و ایجاد کرده‌اند که یک گرفتاری و مشکل را خوب شناسایی و آن را به فرصت تبديل می‌کنند. مشکلات و مسايل درواقع فرصت‌هایی هستند در لباس کار. فرصت‌ها همه‌جا در اطراف شما پرسه می‌زنند؛ چشم بینا می‌خواهد که آن‌ها را ببیند و استفاده کند. در بطن هر گرفتاری، فرصت‌هایي گرانبهای نهفته است؛ فرصت‌هایی که با کمال قدرت از عظمت گرفتاری می‌کاهند. رمز دستیابی به موفقیت برای انسان در زندگی، مهیابودن برای بهره‌مندی از فرصت‌هاست. مردان شجاع فرصت می‌آفرینند و ترسوها و ضعیفان منتظر فرصت می‌نشینند.»

ضرب‌المثلی معروف هم در ادامه می‌گوید:

«اگر فرصت در نمی‌زند، دری بساز

در کتاب کنار رودخانه‌ي پیدرا نشستم و گریستم درباره‌ي استفاده از فرصت‌های زندگی چنین آمده است:

هر روز، خداوند همراه با خورشید، لحظه‌ای به ما ارزانی می‌دارد که در آن امکان تغییر آنچه موجب بدبختی ماست، وجود دارد. هر روز ما وانمود می‌کنیم متوجه وجود این لحظه نیستیم. وانمود می‌کنیم امروز شبیه دیروز و شبیه فرداست. اما کسی که متوجه روزی که در آن زندگی می‌کند هست، آن لحظه جادویی را کشف می‌کند؛ لحظه‌ای که در آن اقتدار ستارگان در ما نفوذ می‌کند تا تغییر کنیم، ما را برمی‌انگیزد تا به جستجوی رؤیاهایمان برویم. بدبخت کسی است که از خطرکردن می‌ترسد. او هرگز سرخورده نمی‌شود، ناامید نمی‌شود و مانند کسی که در جستجوی تحقق رؤیاهایش زندگی می‌کند، رنج نخواهد کشید. اما هنگامی که به گذشته نگاه می‌کند، قلبش به او خواهد گفت: «با معجزه‌هایی که خداوند در مسیر تو قرار داده بود، چه کردی؟ آن‌ها را در اعماق چاله‌ای به خاک سپردی، چون می‌ترسیدی از دستشان بدهی؟ و حالا آنچه برایت باقی مانده، این است: اطمینان به این‌که زندگی‌ات را ازدست داده‌ای!» بیچاره کسی که این کلمات را از قلبش بشنود. آن‌وقت به معجزه ایمان خواهد آورد، اما لحظات جادویی حیات او دیگر طی شده‌اند.

به حکایت دیگری درباره‌ی استفاده از فرصت‌ها توجه کنید:

در زمان‌هاي قديم شبی فرشته‌ای به دیدن مردي رفت و به او مژده داد به‌زودی امکانات و موقعیت‌های پرشمار و بي‌نظير در زندگی‌ش پدید خواهد آمد. به او امکان داده خواهد شد از ثروتي هنگفت بهره‌مند شود، موقعیت اجتماعی شامخ و احترام بسيار كسب کند و با زنی بسیار مهربان و خوب پیمان زناشویی ببندد. این مرد در تمام طول زندگی خود در انتظار بروز این معجزات نشست اما هیچ اتفاقی نیفتاد و او درنهایت تنهایی و انزوا جان سپرد، درحالی‌که پیرمردي فقیر و تهیدست شده بود. هنگامی که به دروازه‌های بهشت رسید، همان فرشته را مشاهده کرد که سال‌ها پیش به دیدنش آمده بود. مرد زبان به شکایت گشود و گفت: «تو به من وعده‌ي ثروت هنگفت دادي، موقعیت شامخ اجتماعی و احترام همگان را برایم پیش‌بینی كردي و گفتی همسري زیبا نصیبم می‌شود. اما من تمام عمرم منتظر ماندم بدون آن‌که هیچ اتفاقی بیفتد.»

فرشته پاسخ داد: «من هرگز چنین وعده‌هایی به تو ندادم. من موقعیت‌هایی برای دستیابی به ثروت و مقام شامخ اجتماعی و یافتن همسری زیبا به تو وعده دادم. اما متأسفانه تو گذاشتی این موقعیت‌ها یک‌به‌یک از کنارت بگذرند و از بین بروند.»

مرد بینوا سردرگم شده بود. فرشته در ادامه گفت:

«آیا به خاطر داری در برهه‌ای از زمان به فکر تجارت افتادی اما از آنجا که از شکست بیم داشتی، سعی نکردی برای آن کار تلاش كني؟» پیرمرد سرش را به علامت یادآوری آن خاطره جنباند. فرشته گفت: «از آنجا که تو نخواستی آن برنامه‌ي تجاری را به مرحله‌ي اجرا درآوری، همان فکر چند سال بعد به ذهن مرد دیگری منتقل شد، اما آن مرد برخلاف تو اجازه نداد هیچ بهانه‌اي او را به وحشت بيندازد و او پس از مدتی کوتاه به یکی از مردان ثروتمند آن سرزمین تبديل شد.» فرشته پس از سکوتی کوتاه ادامه داد: «همچنین زمانی را به یاد داری که زمین‌لرزه‌ای بسیار شدید شهر تو را به لرزه افکند و تمام ساختمان‌های بزرگ را نابود و هزاران نفر را در میان آوار محبوس و گرفتار کرد؟ تو از این امکان برخوردار بودی که بتوانی به کمک آن‌ها بروی و بازماندگان این فاجعه را نجات دهي. اما به وحشت افتادی که نکند در هنگام غیبتت از خانه، غارتگران به ملکت حمله کنند و تمام وسایل و مایملک تو را به تاراج ببرند. بنابراین درخواست‌های کمک را نادیده گرفتی و ترجیح دادی در خانه‌ات بمانی تا مبادا دزدی به آنجا بیاید…»

مرد سرش را به علامت یادآوری آن خاطره جنباند و به یاد شرمندگی و حقارتي كه در آن دوران احساس کرده بود افتاد. فرشته گفت: «آن واقعه بزرگ‌ترین موقعیت برای نجات‌بخشیدن جان صدها انسان بدبخت بود. چنانچه این کار را به انجام رسانده بودی، تمام بازماندگان و نجات‌یافتگان آن شهر از تو قدرداني و تجلیل مي‌كردند. درضمن آیا به یاد داری زنی بسیار مهربان و خوب در برهه‌ای در زندگی تو ظاهر شد؟ در آن زمان اندیشیدی آن زن هرگز حاضر نخواهد شد با تو ازدواج کند و از ترس آن‌که پاسخ منفی بشنوی، هرگز از او تقاضاي ازدواج نكردي.»

مرد دوباره سرش را به علامت مثبت جنباند. اما اکنون قطرات اشکی از گونه‌هایش جاری بود. فرشته گفت: «بله دوست من… او می‌توانست همسر تو شود و می‌توانستی از او صاحب فرزنداني بسیار خوب شوي و در زندگی زناشویی از سعادت و خوشبختی پایدار بهره‌مند شوي…»

اگر به دنبال فرصت‌ها بگرديم، چند برابر مي‌شوند

و اگر آن‌ها را ناديده بگيريم، از ميان مي‌روند.


برای درج آگهی در سایت سالن یار و مجله راز با مدیر تبلیغات دو هفته نامه پرتیراژ و قدرتمند”راز” علی نظامی فرد تماس بگیرید. 
شماره تماس : 09194403319

Leave a Reply

Your email address will not be published.