آداب احوالپرسی و سلام كردن

hand-shaking
آگوست 04 2016

آداب احوالپرسی و سلام كردن

سلام و احوالپرسي همواره در ميان همه ملت‌ها جايگاه ويژه‌اي در روابط اجتماعي داشته و در هر فرهنگي آداب مخصوص به خود را دارد كه بايستي رعايت شود. سلام و احوالپرسي جزو اولين برخوردهاي بين دو طرف بوده و تاثير بسيار زيادي در قضاوت ما از طرف مقابل دارد.  همه انسان‌ها در مذاكرات و روابط اجتماعيشان تلاش مي‌كنند تا توجهات را به سمت خود جلب كنند و مي‌دانند سلام و احوالپرسي خوب يكي از راه‌هاي جلب توجه است. بنابراين دانستن و رعايت نكات زير مي‌تواند جهت درستي به اولين برخورد ما با ديگران دهد. پس بهتر است بدانيم كه :

–  سلام كردن وظيفه اخلاقي كوچكترها بوده و بزرگترها نيز وظيفه دارند با گرمي بدان جواب دهند.

–  كساني كه به سلام ديگران با بي‌اعتنايي و سردي جواب مي‌دهند موجب ناراحتي سلام‌كننده شده و خودخواه و بي‌ادب جلوه مي‌كنند.

–  توقع سلام از بزرگترها نشانه بي‌ادبي است و پيشي گرفتن در سلام شخص را متواضع و مودّب نشان مي‌دهد.

–  افراد مسن مي‌توانند در برخورد با كوچكترها به جاي سلام از آنها احوال‌پرسي كنند.

–  بطور كلي مردها هنگام برخورد با خانم‌ها بايد در سلام گفتن تقدم جويند و با اين وسيله ادب خود را نشان دهند.

–  خانم‌ها هنگام برخورد با زنان و مردان مسن بايد به آنها سلام كرده و احترام بگذارند.

–  سلام گفتن در حالي كه سيگار به لب باشد خلاف نزاكت است.

–  بعضي از اشخاص فقط در مواقعي با دوستان و آشنايان خود گرم و با حرارت سلام و احوال‌پرسي مي‌كنند كه با آنان كاري داشته باشند و در مواقعي ديگر اغلب برخورد آنها سرد و بي‌تفاوت است، اينگونه افراد فرصت‌طلب جلوه مي‌كنند.

–  افراد خيلي جوان در مقابل اشخاص مسن و بچه‌ها در برخورد با بزرگترها نبايد به احوال‌پرسي بپردازند ولي در ادارات و مؤسسات سن مطرح نيست.

–  برخي افراد در اين كه ديگران به آنها سلام بگويند حساسيت داشته و سلام گفتن به ديگران را نشانه شخصيت خود مي‌دانند و در برخوردها قيافه‌اي به خود مي‌گيرند كه نشان دهند منتظر سلام هستند. آنها گاهي حتي بدون آنكه لااقل لبخندي بزنند يا قيافه آشنا به خود ميگيرند و با همين حالت انتظارآميز از مقابل دوستان و آشنايان مي‌گذرند و بدين‌ترتيب به روابط اجتماعي خود لطمه مي‌زنند.

–  معمولاً موقعي كه شخصي با كسي احوال‌پرسي مي‌كند و مي‌گويد حال شما چطور است؟ منتظر پاسخ به اين سوال نبوده و نمي‌خواهد يك بحث پزشكي را مطرح كند. بنابراين در جواب كافي است گفته شود: متشكرم يا شما چطور هستيد؟ و جز در مواقع لازم نبايد از كسالت و نارحتي‌هاي خود صحبت كرد.

–  در موقع احوال‌پرسي بايد توجه كنيم كه طرف مقابل ما چقدر فرصت يا حوصله شنيدن گفته‌هاي ما را دارد. نبايد اشخاص را با بحث‌هاي طولاني معطل كرد و در محدوديت قرار داد و آنها را ناراحت و ناراضي ساخت.

–  خراب كردن روحيه ديگران با سؤال‌هاي همچون اينكه: چرا لاغر شده‌اي؟ يا چرا اين قدر پير و شكسته شده‌اي؟ در زمان احوال‌پرسي صحيح نيست و اصولاً بايد از سؤال‌هاي بي‌مورد خودداري كرد.

–  به كار بردن اسم كوچك اشخاص در برخوردها مستلزم داشتن رابطه خيلي نزديك و صميمانه با آنهاست در غير اين صورت زننده و تحقيرآميز است.

–  پدر و مادر بايد از كودكي احترام به بزرگترها و طرز برخورد با مردم را به كودكان خود بياموزند.

–  وقتي با كسي برخورد مي‌كنيم كه با ما كاري دارد و درباره آن به صحبت مي‌پردازند ادب حكم مي‌كند تا آنجا كه لازم است و يا براي ما امكان دارد بايستيم و به گفته‌هاي او گوش دهيم. نبايد ضمن صحبت به راه خود ادامه داده او را دنبال خود بكشانيم، مگر اين‌كه مسير او با ما يكي باشد و موافقت او را جلب كنيم كه ضمن راه رفتن به صحبت نيز ادامه دهيم.

–   هنگامي كه كسي در كوچه و يا در خيابان به شما سلام و تعارف مي‌كند، اگر او را نمي‌شناسيد و يا شما را با كسي ديگر اشتباه گرفته باشد، شما بايد متقابلاً با او به احترام برخورد كنيد نه اين‌كه با بي‌اعتنايي به راه خود ادامه دهيد.

–  هنگامي كه چند نفر در محلي ايستاده‌ مشغول صحبت هستند، كسي كه از راه مي‌رسد وظيفه دارد به آنها سلام كند.

–  تازه‌‌ وارد هر چند بزرگتر باشد بايد به محض ورود به هر مجلس و محفلي سلام كند نه اين‌كه منتظر بماند ديگران به او سلام كنند.

–  براي كساني كه ثروت يا مقامي به دست آورده‌اند توجه به اين نكته اهميت دارد كه در طرز برخورد و احوال‌پرسي آنها با دوستان و آشنايان، آنچنان رفتاري ايجاد نشود كه قابل انتقاد باشد و موجب رنجش دوستان و همكاران گردد.

–  يك فرد مؤدب با همه با ادب و احترام رفتار مي‌كند، كساني كه در مقابل ثروتمندان و مقامات بالاتر، خود را با ادب و فروتن نشان مي‌دهند و در برابر اشخاص ضعيف‌تر از خود متكبر بوده و رفتاري خشونت‌آميز دارند در حقيقت افراد مؤدبي نيستند.

–  كلماتي كه افراد در ديدارها براي احوال‌پرسي به كار مي‌برند هميشه بايد دوستانه و مؤدبانه باشد. براي خطاب به شخص ناآشنا هميشه بايد گفت  “شما” و ضمير “تو” براي خطاب به افراد خيلي نزديك مانند بچه‌ها، دوستان و افراد خانواده و اقوام، آن هم در صورتي كه از شما كوچكتر و يا حداقل هم‌سن شما باشند به كار مي‌رود.

–  بطور كلي سادگي و احساس صميميت مهمترين نكته در برخورد با مردم است.

 

رحمان فرماني مرزنكلا

Leave a Reply

Your email address will not be published.