سالن های همایش هتل پردیس

هتل پردیس
آگوست 26 2018

سالن های همایش هتل پردیس

هتل پردیس دارای مجموعه ای از سالنها برای برگزاری همایشهای عمومی وتخصصی ، دوره های آموزشی ونمایشگاه های جانبی می باشد


Leave a Reply

Your email address will not be published.