والدین محترم: لطفاً در تربيت فرزند نوجوان خود قاطع و جدي باشيد

تنبیه کودک
اکتبر 22 2017

والدین محترم: لطفاً در تربيت فرزند نوجوان خود قاطع و جدي باشيد

سالن یار(تشریفات و اجاره سالن همایش،سمینار،کنفرانس)

مجله رازرحمان بابازاده (مدرس و مشاور خانواده) :

قاطعیت یکی از اصول کلی تعلیم و تربیت است؛ اما متأسفانه بسیاری اوقات وقتی از قاطعیت سخن می‌گوییم، والدین آن را با خشونت و پرخاشگری اشتباه می‌گیرند؛ اما منظور از قاطعيت در امر تربيت فرزندان، محكم و جدي بودن در تصميم است كه بايد والدين در اين زمينه آگاهانه عمل کنند. هرگز قاطع بودن و جديت را با عصبانيت، خشونت و سختگيري يكسان ندانید.

– در مواردي لازم است والدين در برابر كار و خواسته‌هاي نابه‌جاي نوجوانشان، محکم بايستند. به اين ترتيب فرزندان در می‌یابند بايد از اصولي كه در خانواده وجود دارد، پيروي كنند.

– خيره‌سري و خودرأيي بسياري از فرزندان نوجوان، ناشي از ضعف مديريت و قاطعيت در محيط خانواده است. در خانواده به همان اندازه كه مهر و صفا لازم است، وجود قاطعيت و جديت نيز ضروري است.

– خانواده همچون هر سازماني به مديريت جدي نیاز دارد و ضعف در ويژگي فوق، نارسايي‌هاي زیادي به‌بار خواهد آورد.

– برخي والدين با فرزندانشان بسيار خشك و رسمي و قاطع عده‌ای و دیگر بسيار ملايم و نرم رفتار می‌کنند، در حالي كه والدين باید به‌موقع مهربان و به‌موقع قاطع باشند.

– اگر والدين در تربيت و هدايت فرزندانشان از ویژگی‌های فوق برخوردار نباشند، فرزندان از آن‌ها حساب نمی‌برند، در نتيجه سركش، خودسر و گستاخ بار خواهند آمد.

– والدين هنگام اصرار و پافشاري‌های نامعقول فرزندشان، هرگز در برابر قوانینی که وضع کرده‌اند، کوتاه نیایند.

– محدودیت‌ها و آزادی‌هایی که برای فرزند نوجوانتان در نظر می‌گیرید، باید منطقی و پایدار باشد، زیرا آزادی‌های منطقی و مناسب می‌تواند بدون این‌که به نوجوان آسیب برساند، باعث رشد او شود.

– چهره و رفتار و تن صدا بيانگر تمايل شما به قاطعیت و مهربان بودن است و همزمان پيگيري شما با عمل و رفتار مناسب، جديت در تصميم‌گیری را در شما نشان می‌دهد.

– در برقراري ارتباط با نوجوانتان اصول خود را مشخص كنيد، قاطع باشيد و با جديت به او بفهمانيد چه انتظاري از وی داريد.

– مهربان و در عين حال قاطع باشيد، زیرا نوجوان بايد بداند هيچ‌كس از آزادي بي‌قيدوشرط برخوردار نيست. او ملزم است ضوابط و اصول وضع‌شده در خانواده، مدرسه و جامعه را رعايت كند.


Leave a Reply

Your email address will not be published.