دیپلمات ها را بشناسید

مه 28 2016

دیپلمات ها را بشناسید

محمد علی معصومی

 الف: ديپلمات هاي كاريري و غيركاريري

در داخل هر نمايندگي سياسي دو نوع مأمور يا عضو ديپلماتيك مشغول به كار مي باشد:

  1. Career Diplomat

    ديپلمات هاي كاريري كه از جانب وزارت امور خارجه كشور فرستنده مأمور مي‌شوند و حرفه آن ها انجام كارهاي ديپلماتيك مي باشد.

  1. Non Career Diplomat

ديپلمات هاي غير كاريري كه از آن ها به عنوان وابستگان تخصصي ياد مي‌شود، گروهي از ديپلمات ها هستند كه براي انجام مأموريت خاص از جانب وزارتخانه ها و يا سازمان‌هاي مختلف براي هدايت و امور مربوط به خود اعزام مي‌شوند و معمولاً داراي مقام هاي عاليرتبه‌اي مي‌باشند.

– با گسترش روابط بين كشورها و تنوع اين روابط ايجاب مي نمايد افرادي متخصص به منظور انجام اموري مشخص به مأموريت‌هاي ديپلماتيك اعزام شوند، دامنه اين نوع وابسته ها به نسبت گستردگي روابط بين كشورها رو به افزايش هستند و معمولاً با تفاهم بين دو كشور در خصوص تعداد و تنوع و شروع به كار آنها اتخاذ تصميم مي‌گيرد.

در بين وابستگان تخصصي، وابسته نظامي در رأس فهرست قرار دارد و بعد از آن وابستگان فرهنگي، بازرگاني، علمي، كار، كشاورزي، ماهيگيري، حقوقي، توريسم، مهاجرت….قرار دارند.

ملاحظات:

– پذيرش وابسته نظامي معمولاً نياز به موافقت كشور پذيرنده دارد. با اين تعريف كه كشورهایي كه داراي روابط گسترده همكاري هاي نظامي هستند معمولاً به تناسب گستردگي روابط داراي وابستگان نظامي بطور اعم و يا تنوعي از وابستگان نظامي شامل وابسته دفاعي، زميني، هویي و دريیي هستند و قبل از پذيرش آنان بطور معمول شرح حال مختصري از وابسته از طريق سفارت به مقامات مربوطه كشور محل توقف ارسال و پس از موافقت آنان نسبت به اعزام وابسته نظامي اقدام مي‌نمايد.

– وابستگان نظامي در سلسله مراتب وابستگان تخصصي داراي قدمت بيشتري هستند و از ديرباز سفير كه همواره مرد تدبير بوده بوسيله يك مرد نظامي كه از او به عنوان مرد شمشير ياد مي‌شده همراهي مي‌گرديده است.

– بعد از وابستگان نظامي، وابسته هاي فرهنگي، بازرگاني، كشاورزي و كار داراي قدمت بيشتري هستند و بعلت گستردگي دامنه روابط بين كشورها تعداد اين نوع وابستگان رو به افزايش است.

– كليه اين وابستگان تحت رياست عاليه ریيس نمايندگي انجام وظيفه مي‌كنند و پاسپورت سياسي آنان از وزارت خارجه صادر مي‌شود و با احكام وزير خارجه به خارج اعزام مي‌شوند.

– بسياري از اين وابستگان داراي دفاتري خارج از محل سفارت مي باشند ولي كليه اقدامات خود را مي بايست با سفير و يا فردي كه از جانب وي مأمور مي شود هماهنگ نمايند.

– بكار بردن اصطلاح رايزن براي وابستگان تخصصي معمول نيست و اصولاً اينگونه افراد نبايد از عناوين ديپلماتيك نظير رايزني و دبيري استفاده نمايند.

– كاربرد اصطلاح رايزن در مورد وابستگان فرهنگي صرفاً در گذشته براي وابستگان فرهنگي ايران در افغانستان و شبه قاره هند مرسوم بوده و اين امر بخاطر اهميت دادن به گسترش زبان و ادبيات فارسي در هند و پاكستان و تعميم آن در ساير موارد موضوعيت ندارد.

– اصطلاح وابسته با پسوند تخصصی نظیر فرهنگي،علمی، کار… اصطلاحي جا افتاده اي براي اينگونه مأمورين مي باشد و در اين سمت افراد داراي جايگاه ويژه خود هستند و مي توانند بطور معمول با عالي ترين مقامامات در كشور محل توقف ملاقات نمايند و در صورتي كه از عناوين ديپلماتيك استفاده نمايند جايگاه خود را تنزل داده و غالباً در سطوح عالي موفق به ملاقات با مسؤولان مربوطه نمي‌شوند و همواره يك عضو ارشد ديپلماتيك مي بايد آنها را همراهي نمايد.

– شايسته است اين موضوع مورد توجه قرار گرفته و براي حل و فصل آن از طريق تقديم يك لايحه به هيأت دولت عنوان درست در مورد همه وابستگان مورد استفاده قرار گيرد.

– وابسته نظامي با داشتن و استفاده از اين سمت (وابسته نظامي) قادر بوده در طي سال هاي متمادي بدون هيچ اشكالي به وظایف خود در كشورهاي محل توقف عمل نموده و با عالي ترين مقامات در سطوح نظامي ملاقات نمايد.

ب: تقدم بين وابستگان تخصصي

– به لحاظ قدمت حضور وابستگان نظامي در نمایندگی ها در جمع بين وابستگان تخصصي معمولاً وابستگان نظامي داراي تقدم هستند.

– در بين بقيه وابستگان بر حسب تاريخ ورود به محل مأموريت تقدم آنان مشخص مي‌گردد.

– در جمع ديپلمات هاي كاريري و غيركاريري دو شيوه تقدم معمول مي‌باشد

  1. تنظيم فهرست جداگانه‌اي براي وابستگان تخصصي ضمن حفظ  تقدم هميشگي وابستگان نظامي بر ساير وابستگان
  2. تنظيم فهرست مختلط با ترتيبات زير:

– وابستگان نظامي در صورت داشتن مقام اميري بعد از رايزن يك نمايندگي جاي داده مي‌شود.

– تقدم بقيه وابستگان تخصصي بعد از رايزنان و قبل از دبيران نمايندگي با ملاك تقدم تاريخ ورود آنان به محل مأموريت مي‌باشد.

– شايسته است كليه وابستگان تخصصي منجمله وابستگان نظامي قبل از اعزام به كشورهاي محل مأموريت در دوره‌هاي توجيهي در مركز آموزش‌ هاي ديپلماتيك وزارت امور خارجه توجيه و حداقل يك دوره كد رفتار بين‌المللی و تشريفات جهت آنان برگزار شود و حتماً قبل از اعزام كنوانسيون وين درباره روابط ديپلماتيك به آنان آموزش داده شود.

– اعزام وابستگان تخصصي بدون شركت در دوره‌هاي توجيهي مركز آموزش هاي ديپلماتيك توصيه نمي‌شود و غالباً عدم اشراف اينگونه وابستگان به نمايندگي ها باعث ايجاد تنش و بروز اشكال در امر نمايندگي مي‌گردد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.