اعطای نماد اعتماد الکترونیکی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به سالن یار

upload.php_-350x330
مه 26 2016

اعطای نماد اعتماد الکترونیکی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به سالن یار

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت،معدن و تجارت ،به سالن یار بنیانگذار مشاوره علمی تشریفات،بازاریابی و اجاره سالن در ایران نماداعتماد الکترونیکی را اعطاء کرد.

مشاهده نماد در دامین ir سالن یار

Leave a Reply

Your email address will not be published.