آداب و اصول دست دادن

جولای 29 2016

آداب و اصول دست دادن

آداب دست دادن

امروزه دست دادن بصورت يك سنت اجتماعي رايج بوده و آدابي دارد كه بايستي رعايت شود. در گذشته دست دادن داراي مفاهيم مختلفي من جمله مفهوم بيعت كردن و يا موافقت يا پيروي از يك خط مشي مشخص از آن استنباط مي‌شده است.

در هنگام دست دادن رعايت نكات ذيل حائز اهميت است:

  • همواره مقام بالاتر و يا فرد مسن‌تر در دراز كردن دست پيش قدم مي باشد.
  • دراز كردن دست توسط مقام پايين‌تر دور از نزاكت معمول مي‌باشد.
  • به هنگام دست دادن می‌بايست به صورت طرف مقابل نگاه كرد و دست وي را فشرد و به وي توجه كرد.
  • به هنگام دست دادن نبايد دست ديگر در جيب باشد و به جاي توجه به فرد مقابل به اطراف نگاه كرد.
  • فرد تازه وارد مي‌بايست اول به مقام بالاتر و سپس به ساير افراد دست دهد.
  • نبايد به مدت طولاني دست افراد را نگاه داشت و بيش از حد لزوم فشار داد، به خصوص در مواردي كه صميميتي بين طرفين وجود نداشته باشد.
  • خانم‌ها همواره در دست دادن پيش قدم هستند، مگر آن كه فرد مقابل آن ها يك مقام بالاتر باشد.
  • دست دادن با دستكش توسط آقايان برخلاف نزاكت است، در حالي كه خانم‌ها مي‌توانند با دستكش دست دهند.
  • در كشورهاي اسلامي دست دادن با زنان حرمت دارد و اين امر مي‌بايست قبل از مواجهه شدن به نحو مقتضي به طرف مقابل تفهيم گردد تا از بروز سوء تفاهم جلوگيري شود.

صديقي

Leave a Reply

Your email address will not be published.